ΗΣΙΟΔΟΣ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ


ΜΟΥΣΑΙ ΠΙΕΡΙΗΘΕΝ ΑΟΙΔΗΣΙ ΚΛΕΙΟΥΣΑΙ, ΔΕΥΤΕ ΔΙ’ ΕΝΝΕΠΕΤΕ, ΣΦΕΤΕΡΟΝ ΠΑΤΕΡ’ ΥΜΝΕΙΟΥΣΑΙ. ΟΝ ΤΕ ΔΙΑ ΒΡΟΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΜΩΣ ΑΦΑΤΟΙ ΤΕ ΦΑΤΟΙ ΤΕ, ΡΗΤΟΙ Τ’ ΑΡΡΗΤΟΙ ΤΕ ΔΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΙΟ ΕΚΗΤΙ. ΡΕΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΒΡΙΑΕΙ, ΡΕΑ ΔΕ ΒΡΙΑΟΝΤΑ ΧΑΛΕΠΤΕΙ, ΡΕΙΑ Δ’ ΑΡΙΖΗΛΟΝ ΜΙΝΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΔΗΛΟΝ ΑΕΞΕΙ, ΡΕΙΑ ΔΕ Τ’ ΙΘΥΝΕΙ ΣΚΟΛΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΗΝΟΡΑ ΚΑΡΦΕΙ 
ΖΕΥΣ ΥΨΙΒΡΕΜΕΤΗΣ, ΟΣ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΝΑΙΕΙ. ΚΛΥΘΙ ΙΔΩΝ ΑΙΩΝ ΤΕ, ΔΙΚΗ Δ’ ΙΘΥΝΕ ΘΕΜΙΣΤΑΣ 
ΤΥΝΗ: ΕΓΩ ΔΕ ΚΕ ΠΕΡΣΗ ΕΤΗΤΥΜΑ ΜΥΘΗΣΑΙΜΗΝ. 6 
ΟΥΚ ΑΡΑ ΜΟΥΝΟΝ ΕΗΝ ΕΡΙΔΩΝ ΓΕΝΟΣ, ΑΛΛ’ ΕΠΙ ΓΑΙΑΝ 
ΕΙΣΙ ΔΥΩ: ΤΗΝ ΜΕΝ ΚΕΝ ΕΠΑΙΝΗΣΕΙΕ ΝΟΗΣΑΣ, Η Δ’ ΕΠΙΜΩΜΗΤΗ: ΔΙΑ Δ’ ΑΝΔΙΧΑ ΘΥΜΟΝ ΕΧΟΥΣΙΝ. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΕ ΚΑΚΟΝ ΚΑΙ ΔΗΡΙΝ ΟΦΕΛΛΕΙ, ΣΧΕΤΛΙΗ: ΟΥ ΤΙΣ ΤΗΝ ΓΕ ΦΙΛΕΙ ΒΡΟΤΟΣ, ΑΛΛ’ ΥΠ’ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΒΟΥΛΗΣΙΝ ΕΡΙΝ ΤΙΜΩΣΙ ΒΑΡΕΙΑΝ. ΤΗΝ Δ’ ΕΤΕΡΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗΝ ΜΕΝ ΕΓΕΙΝΑΤΟ ΝΥΞ ΕΡΕΒΕΝΝΗ, ΘΗΚΕ ΔΕ ΜΙΝ ΚΡΟΝΙΔΗΣ ΥΨΙΖΥΓΟΣ, ΑΙΘΕΡΙ ΝΑΙΩΝ, ΓΑΙΗΣ [Τ’] ΕΝ ΡΙΖΗΣΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣΙ ΠΟΛΛΟΝ ΑΜΕΙΝΩ: Η ΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΛΑΜΟΝ ΠΕΡ ΟΜΩΣ ΕΠΙ ΕΡΓΟΝ ΕΓΕΙΡΕΙ: ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΝ ΓΑΡ ΤΙΣ ΤΕ ΙΔΕΝ ΕΡΓΟΙΟ ΧΑΤΙΖΩΝ 
ΠΛΟΥΣΙΟΝ, ΟΣ ΣΠΕΥΔΕΙ ΜΕΝ ΑΡΟΜΕΝΑΙ ΗΔΕ ΦΥΤΕΥΕΙΝ 
ΟΙΚΟΝ Τ’ ΕΥ ΘΕΣΘΑΙ: ΖΗΛΟΙ ΔΕ ΤΕ ΓΕΙΤΟΝΑ ΓΕΙΤΩΝ 
ΕΙΣ ΑΦΕΝΟΣ ΣΠΕΥΔΟΝΤ’: ΑΓΑΘΗ Δ’ ΕΡΙΣ ΗΔΕ ΒΡΟΤΟΙΣΙΝ. ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΕΡΑΜΕΙ ΚΟΤΕΕΙ ΚΑΙ ΑΟΙΔΟΣ ΑΟΙΔΩ. Ω ΠΕΡΣΗ, ΣΥ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΤΕΩ ΕΝΙΚΑΤΘΕΟ ΘΥΜΩ, ΜΗΔΕ Σ’ ΕΡΙΣ ΚΑΚΟΧΑΡΤΟΣ ΑΠ’ ΕΡΓΟΥ ΘΥΜΟΝ ΕΡΥΚΟΙ 
ΝΕΙΚΕ’ ΟΠΙΠΕΥΟΝΤ’ ΑΓΟΡΗΣ ΕΠΑΚΟΥΟΝ ΕΟΝΤΑ. ΩΡΗ ΓΑΡ Τ’ ΟΛΙΓΗ ΠΕΛΕΤΑΙ ΝΕΙΚΕΩΝ Τ’ ΑΓΟΡΕΩΝ ΤΕ 
ΩΤΙΝΙ ΜΗ ΒΙΟΣ ΕΝΔΟΝ ΕΠΗΕΤΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΕΙΤΑΙ 
ΩΡΑΙΟΣ, ΤΟΝ ΓΑΙΑ ΦΕΡΕΙ, ΔΗΜΗΤΡΕΟΣ ΑΚΤΗΝ. ΤΟΥ ΚΕ ΚΟΡΕΣΣΑΜΕΝΟΣ ΝΕΙΚΕΑ ΚΑΙ ΔΗΡΙΝ ΟΦΕΛΛΟΙΣ 
ΚΤΗΜΑΣ’ ΕΠ’ ΑΛΛΟΤΡΙΟΙΣ. ΣΟΙ Δ’ ΟΥΚΕΤΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΣΤΑΙ 
ΩΔ’ ΕΡΔΕΙΝ: ΑΛΛ’ ΑΥΘΙ ΔΙΑΚΡΙΝΩΜΕΘΑ ΝΕΙΚΟΣ 
ΙΘΕΙΗΣΙ ΔΙΚΗΣ, ΑΙ Τ’ ΕΚ ΔΙΟΣ ΕΙΣΙΝ ΑΡΙΣΤΑΙ. ΗΔΗ ΜΕΝ ΓΑΡ ΚΛΗΡΟΝ ΕΔΑΣΣΑΜΕΘ’, ΑΛΛΑ ΤΕ ΠΟΛΛΑ 
ΑΡΠΑΖΩΝ ΕΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑ ΚΥΔΑΙΝΩΝ ΒΑΣΙΛΗΑΣ 
ΔΩΡΟΦΑΓΟΥΣ, ΟΙ ΤΗΝΔΕ ΔΙΚΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙ ΔΙΚΑΣΣΑΙ. ΝΗΠΙΟΙ, ΟΥΔΕ ΙΣΑΣΙΝ ΟΣΩ ΠΛΕΟΝ ΗΜΙΣΥ ΠΑΝΤΟΣ 
ΟΥΔ’ ΟΣΟΝ ΕΝ ΜΑΛΑΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΑΣΦΟΔΕΛΩ ΜΕΓ’ ΟΝΕΙΑΡ. ΚΡΥΨΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΕΧΟΥΣΙ ΘΕΟΙ ΒΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ. ΡΗΙΔΙΩΣ ΓΑΡ ΚΕΝ ΚΑΙ ΕΠ’ ΗΜΑΤΙ ΕΡΓΑΣΣΑΙΟ, ΩΣΤΕ ΣΕ ΚΕΙΣ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΓΟΝ ΕΟΝΤΑ: ΑΙΨΑ ΚΕ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΜΕΝ ΥΠΕΡ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΙΟ, ΕΡΓΑ ΒΟΩΝ Δ’ ΑΠΟΛΟΙΤΟ ΚΑΙ ΗΜΙΟΝΩΝ ΤΑΛΑΕΡΓΩΝ. ΑΛΛΑ ΖΕΥΣ ΕΚΡΥΨΕ ΧΟΛΩΣΑΜΕΝΟΣ ΦΡΕΣΙ ΗΣΙΝ, ΟΤΤΙ ΜΙΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΓΚΥΛΟΜΗΤΗΣ: ΤΟΥΝΕΚ’ ΑΡ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΝ ΕΜΗΣΑΤΟ ΚΗΔΕΑ ΛΥΓΡΑ, ΚΡΥΨΕ ΔΕ ΠΥΡ: ΤΟ ΜΕΝ ΑΥΤΙΣ ΕΥΣ ΠΑΙΣ ΙΑΠΕΤΟΙΟ 
ΕΚΛΕΨ’ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΔΙΟΣ ΠΑΡΑ ΜΗΤΙΟΕΝΤΟΣ 
ΕΝ ΚΟΙΛΩ ΝΑΡΘΗΚΙ, ΛΑΘΩΝ ΔΙΑ ΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΟΝ. ΤΟΝ ΔΕ ΧΟΛΩΣΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΦΗ ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑ ΖΕΥΣ: «ΙΑΠΕΤΙΟΝΙΔΗ, ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗΔΕΑ ΕΙΔΩΣ, ΧΑΙΡΕΙΣ ΠΥΡ ΚΛΕΨΑΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΦΡΕΝΑΣ ΗΠΕΡΟΠΕΥΣΑΣ, ΣΟΙ Τ’ ΑΥΤΩ ΜΕΓΑ ΠΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΕΣΣΟΜΕΝΟΙΣΙΝ. ΤΟΙΣ Δ’ ΕΓΩ ΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣ ΔΩΣΩ ΚΑΚΟΝ, Ω ΚΕΝ ΑΠΑΝΤΕΣ 
ΤΕΡΠΩΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΘΥΜΟΝ ΕΟΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΦΑΓΑΠΩΝΤΕΣ.» ΩΣ ΕΦΑΤ’, ΕΚ Δ’ ΕΓΕΛΑΣΣΕ ΠΑΤΗΡ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕ ΘΕΩΝ ΤΕ: ΗΦΑΙΣΤΟΝ Δ’ ΕΚΕΛΕΥΣΕ ΠΕΡΙΚΛΥΤΟΝ ΟΤΤΙ ΤΑΧΙΣΤΑ 
ΓΑΙΑΝ ΥΔΕΙ ΦΥΡΕΙΝ, ΕΝ Δ’ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΕΜΕΝ ΑΥΔΗΝ 
ΚΑΙ ΣΘΕΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΔΕ ΘΕΗΣ ΕΙΣ ΩΠΑ ΕΙΣΚΕΙΝ 
ΠΑΡΘΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΝ ΕΙΔΟΣ ΕΠΗΡΑΤΟΝ: ΑΥΤΑΡ ΑΘΗΝΗΝ 
ΕΡΓΑ ΔΙΔΑΣΚΗΣΑΙ, ΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΝ ΙΣΤΟΝ ΥΦΑΙΝΕΙΝ: ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΑΜΦΙΧΕΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΧΡΥΣΕΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ 
ΚΑΙ ΠΟΘΟΝ ΑΡΓΑΛΕΟΝ ΚΑΙ ΓΥΙΟΒΟΡΟΥΣ ΜΕΛΕΔΩΝΑΣ: ΕΝ ΔΕ ΘΕΜΕΝ ΚΥΝΕΟΝ ΤΕ ΝΟΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΟΠΟΝ ΗΘΟΣ 
ΕΡΜΕΙΗΝ ΗΝΩΓΕ, ΔΙΑΚΤΟΡΟΝ ΑΡΓΕΙΦΟΝΤΗΝ. ΩΣ ΕΦΑΘ’ ΟΙ Δ’ ΕΠΙΘΟΝΤΟ ΔΙΙ ΚΡΟΝΙΩΝΙ ΑΝΑΚΤΙ ... [ΑΥΤΙΚΑ Δ’ ΕΚ ΓΑΙΗΣ ΠΛΑΣΣΕ ΚΛΥΤΟΣ ΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ 
ΠΑΡΘΕΝΩ ΑΙΔΟΙΗ ΙΚΕΛΟΝ ΚΡΟΝΙΔΕΩ ΔΙΑ ΒΟΥΛΑΣ:
Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια