ΛΥΚΟΦΡΩΝ testimonia


ARISTOT. Metaph. H 6 1045b 10 ΟΙ ΜΕΝ ΜΕΘΕΞΙΝ ΛΕΓΟΥΣΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΝ ΤΙ ΤΗΣ ΜΕΘΕΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΜΕΤΕΧΕΙΝ ΑΠΟΡΟΥΣΙΝ: ΟΙ ΔΕ <2ΣΥΝΟΥΣΙΑΝ>2 [ΨΥΧΗΣ], ΩΣΠΕΡ ΛΥΚΟΦΡΩΝ ΦΗΣΙΝ <2ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ]2.


ALEX. Z. St. ΟΙ ΔΕ ΦΑΣΙ ΣΥΝΟΥΣΙΑΝ ΨΥΧΗΣ, ΩΣΠΕΡ Λ. Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΛΕΓΩΝ ΣΥΝΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ. ΚΑΛΛΙΟΝ Δ' ΑΝ ΚΑΙ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΝ ΗΝ, ΕΙ ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΕΙΧΕΝ Η ΓΡΑΦΗ "ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΣΥΝΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ". ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΡ Ο Λ., ΤΙ ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΕΛΕΓΕΝ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΥΣΙΑ.


2 -PHYS. A. 2. 185b 25 ΕΘΟΡΥΒΟΥΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΜΗ ΑΜΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ. ΔΙΟ ΟΙ ΜΕΝ ΤΟ ΕΣΤΙ ΑΦΕΙΛΟΝ, ΩΣΠΕΡ Λ., ΟΙ ΔΕ ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ ΜΕΤΕΡΡΥΘΜΙΖΟΝ, ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥ ΛΕΥΚΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΑ ΛΕΛΕΥΚΩΤΑΙ ... ΙΝΑ ΜΗ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣΑΠΤΟΝΤΕΣ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΩΣΙ ΤΟ ΕΝ.


3 -POL. Γ9. 1280b 8 ΓΙΝΕΤΑΙ .. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΩΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ Ο <2ΝΟΜΟΣ>2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΦΗ Λ. Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ, <2ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ>2. ΑΛΛ' ΟΥΧ ΟΙΟΣ ΠΟΙΕΙΝ ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ.


4 -FRAG. 91 R. (STOB. Flor. IV 29 p. 710 H.) ΛΕΓΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟ, ΠΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΕΣΤΙ (sc. Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ Η, ΚΑΘΑΠΕΡ Λ. Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ ΕΓΡΑΨΕ, ΚΕΝΟΝ ΤΙ ΠΑΜΠΑΝ. ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΑΡ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΛΩΝ ΕΤΕΡΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΑΥΤΗΝ: <2"ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΝ ΟΥΝ">2 ΦΗΣΙΝ <2"ΑΦΑΝΕΣ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ, ΕΝ ΛΟΓΩΙ ΔΕ ΤΟ ΣΕΜΝΟΝ">2, ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΑΥΤΗΣ, ΚΑΤΑ Δ' ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΟΥΘΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΓΕΝΩΝ.


5 ARISTOT. RHET. Γ 3. 1405b 34 ΤΑ ΔΕ ΨΥΧΡΑ ΕΝ ΤΕΤΤΑΡΣΙ ΓΙΓΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ, ΕΝ ΤΕ ΤΟΙΣ ΔΙΠΛΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΝ, ΟΙΟΝ Λ. <2ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΥΦΟΥ ΓΗΣ>2 ΚΑΙ <2ΑΚΤΗΝ ΔΕ ΣΤΕΝΟΠΟΡΟΝ>2
... ΜΙΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΥΤΗ ΑΙΤΙΑ, ΜΙΑ ΔΕ ΤΟ ΧΡΗΣΘΑΙ ΓΛΩΤΤΑΙΣ, ΟΙΟΝ Λ. <2ΞΕΡΞΗΝ ΠΕΛΩΡΟΝ ΑΝΔΡΑ>2 ΚΑΙ <2ΣΚΙΡΩΝ ΣΙΝΙΣ ΑΝΗΡ>2.


6 -Soph. el. 15. 174b 32 ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΕΟΝ Δ' ΕΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΜΕΝΟΥ, ΕΚΕΙΝΟ ΕΚΛΑΒΟΝΤΕΣ, ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΧΗΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΟΠΕΡ Λ. ΕΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΛΥΡΑΝ ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΙΝ. ALEX. Z. St. Η ΜΑΛΛΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΟ ΤΙΝΩΝ ΗΝΑΓΚΑΖΕΤΟ ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ ΤΗΝ ΛΥΡΑΝ, ΕΙΤΑ ΜΗ ΛΟΓΩΝ ΕΥΠΟΡΕΙ ΠΟΛΛΩΝ, ΜΙΚΡΟΝ ΤΙ ΕΠΑΙΝΕΣΑΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΛΥΡΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΑΝΗΝΕΧΘΗ: ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩΙ ΑΣΤΡΟΝ ΤΙ ΕΞ ΑΣΤΡΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΝ ΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ, ΕΙΣ ΗΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΞΕΥΡΕΝ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα