ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΠΥΘΟΚΛΗ


7.83 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΥΘΟΚΛΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ.
84 ΗΝΕΓΚΕ ΜΟΙ ΚΛΕΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΑΡΑ ΣΟΥ,ΕΝ Η ΦΙΛΟΦΡΟΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕ ΠΕΡΙ ΗΜΑΣ ΔΙΕΤΕΛΕΙΣ ΑΞΙΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙ ΣΕΑΥΤΟΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΕΙΡΩ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΒΙΟΝ ΣΥΝΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΕΔΕΟΥ ΤΕ ΣΕΑΥΤΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΑΙ ΕΥΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΙ, ΙΝΑ ΡΑΔΙΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΗΣ, ΤΑΓΑΡ ΕΝ ΑΛΛΟΙΣ ΗΜΙΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΥΣΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙΤΟΙ, ΩΣ ΕΦΗΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΤΑ ΒΑΣΤΑΖΕΙΣ, ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΗΔΕΩΣ ΤΕ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ  ΑΠΕΔΕΞΑ-
85

-ΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΣΙΝ ΗΔΕΙΑΙΣ ΣΥΝΕΣΧΕΘΗΜΕΝ, ΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΟΥΝ ΤΑ ΛΟΙΠΟΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝ ΑΠΕΡ ΗΞΙΩΣΑΣ ΠΟΛΛΟΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΣ ΕΣΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΣΤΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΓΕΥΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΙΣ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΒΑΘΥΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΙΝΟΣ ΕΜΠΕΠΛΕΓΜΕΝΟΙΣ. ΚΑΛΩΣ ΔΗ ΑΥΤΑ ΔΙΑΛΑΒΕ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΧΩΝ ΟΞΕΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΜΕΝ.

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΜΗ ΑΛΛΟ ΤΙ ΤΕΛΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙΝ <ΔΕΙ> ΕΙΝΑΙ ΗΠΕΡ ΑΤΑΡΑΞΙΑΝ
86 ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ ΒΕΒΑΙΟΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ, <ΚΑΙ> ΜΗΤΕ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ [ΚΑΙ] ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΣΘΑΙ ΜΗΤΕ ΟΜΟΙΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ ΕΧΕΙΝ Η ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΒΙΩΝ ΛΟΓΟΙΣ Η ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΣΙΝ, ΟΙΟΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ ΦΥΣΙΣ ΕΣΤΙΝ, Η ΟΤΙ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ. [Η] ΟΣΑ ΜΟΝΑΧΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ, ΟΠΕΡ ΕΠΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΟΥΧ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΑ ΓΕ ΠΛΕΟΝΑΧΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΙΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΑΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΣΙ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΗΤΕΟΝ, ΑΛΛ’ ΩΣ ΤΑ
87 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΥ ΓΑΡ ΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΗΣ ΔΟΞΗΣ Ο ΒΙΟΣ ΗΜΩΝ ΕΧΕΙ ΧΡΕΙΑΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΘΟΡΥΒΩΣ ΗΜΑΣ ΖΗΝ. ΠΑΝΤΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΣΕΙΣΤΩΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΧΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΕΚΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ, ΟΤΑΝ ΤΙΣ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΔΕΟΝΤΩΣ ΚΑΤΑΛΙΠΗ, ΟΤΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΤΟ ΜΕΝ ΑΠΟΛΙΠΗ, ΤΟ ΔΕ ΕΚΒΑΛΗ ΟΜΟΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΟΝ ΤΩ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩ, ΔΗΛΟΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΝΤΟΣ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΝ ΜΥΘΟΝ ΚΑΤΑΡΡΕΙ. ΣΗΜΕΙΑ Δ’ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΕΡΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΤΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, Α ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΙ ΟΥ ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝΑΧΩΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ.
88

ΤΟ ΜΕΝΤΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΗΡΗΤΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΟΥΤΩ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΝ, Α ΟΥΚ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΤΟΙΣ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΠΛΕΟΝΑΧΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ.

ΚΟΣΜΟΣ ΕΣΤΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΑΣΤΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΓΗΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ, ΑΠΟΤΟΜΗΝ ΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ [ΚΑΤΑ]ΛΗΓΟΥΣΑ ΕΝ ΠΕΡΑΤΙ Η ΑΡΑΙΩ Η ΠΥΚΝΩ ΚΑΙ ΟΥ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΣΥΓΧΥΣΙΝ ΛΗΨΕΤΑΙ-, [ΚΑΙ ΛΗΓΟΥΣΑΝ] Η ΕΝ ΠΕΡΙΑΓΟΜΕΝΩ Η ΕΚ ΣΤΑΣΙΝ ΕΧΟΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΝ Η ΤΡΙΓΩΝΟΝ Η ΟΙΑΝ ΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝ, ΠΑΝΤΑΧΩΣ ΓΑΡ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ, ΤΩΝ ΓΑΡ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΥΔΕΝ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΕΙ <ΕΝ> ΤΩΔΕ ΤΩ ΚΟΣΜΩ, ΕΝ Ω
89 ΛΗΓΟΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΝ. ΟΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΠΕΙΡΟΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΝ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ (ΚΑΙ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΟΣΜΙΩ, Ο ΛΕΓΟΜΕΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΣΜΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΕΝ ΠΟΛΥΚΕΝΩ ΤΟΠΩ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΝ ΜΕΓΑΛΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΕΝΩ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΙΝΕΣ ΦΑΣΙΝ, ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΡΥΕΝΤΩΝ ΑΦ’ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ Η ΜΕΤΑΚΟΣΜΙΟΥ Η ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΥΝΤΩΝ ΕΠ’ ΑΛΛΟΝ ΤΟΠΟΝ, ΕΑΝ ΟΥΤΩ ΤΥΧΗ, ΚΑΙ ΕΠΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΣ ΕΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΝ
90

ΠΡΟΣΔΟΧΗΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΘΡΟΙΣΜΟΝ ΔΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΟΥΔΕ ΔΙΝΟΝ ΕΝ Ω ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΟΣΜΟΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΥΞΕΣΘΑΙ ΤΕ, ΕΩΣ ΑΝ ΕΤΕΡΩ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΗΣΙ ΤΙΣ. ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΜΑΧΟΜΕΝΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ.

ΗΛΙΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΤΡΑ <ΟΥ> ΚΑΘ’ ΕΑΥΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΝ ΕΜΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕΤΟ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΣΑ ΓΕ ΔΗ ΣΩΖΕΙ, ΑΛΛ’ ΕΥΘΥΣ ΔΙΕΠΛΑΤΤΕΤΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΙΝ ΕΛΑΜΒΑΝΕΝ (ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΤΤΑ) ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΝΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΥΣΕΩΝ, ΗΤΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΥΡΟΕΙΔΩΝ Η ΤΟ ΣΥΝΑΜΦΟΤΕΡΟΝ
91 ΚΑΙ ΓΑΡ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ Η ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ. ΤΟ ΔΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΟΥ ΤΕ <ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ> ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΤΗΛΙΚΟΥΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΛΙΚΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ. (ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΙΑ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ, «ΕΙ ΓΑΡ», ΦΗΣΙ, «ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΒΕΒΛΗΚΕΙ, ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΤΗΝ ΧΡΟΑΝ».) ΑΛΛΟ ΓΑΡ ΤΟΥΤΩ ΣΥΜΜΕΤΡΟΤΕΡΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΥΘΕΝ ΕΣΤΙ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΚΑΘ’ ΑΥΤΟ ΗΤΟΙ ΜΕΙΖΟΝ ΤΟΥ ΟΡΩΜΕΝΟΥ Η ΜΙΚΡΩ ΕΛΑΤΤΟΝ Η ΤΗΛΙΚΟΥΤΟΝ (ΟΥΧ ΑΜΑ). ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΠΥΡΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΙΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΕ ΤΟ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΩΣ ΔΙΑΛΥΘΗΣΕΤΑΙ, ΕΑΝ ΤΙΣ ΤΟΙΣ ΕΝΑΡΓΗΜΑΣΙ ΠΡΟΣΕΧΗ, ΟΠΕΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
92 ΒΙΒΛΙΟΙΣ ΔΕΙΚΝΥΜΕΝ. ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΙΣ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΨΙΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΒΕΣΙΝ, ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΚΑΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ), ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΣΘΑΙ, ΟΥΔΕΝ ΓΑΡ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΕΙ. <ΚΑΙ> ΚΑΤ’ ΕΚΦΑΝΕΙΑΝ ΤΕ ΥΠΕΡ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΗΣΙΝ ΤΟ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΔΥΝΑΙΤ’ ΑΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ, ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΤΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΕΙ. ΤΑΣ ΤΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΟΥΚ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΙΝΗΝ, Η ΤΟΥΤΟΥ ΜΕΝ ΣΤΑΣΙΝ, ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΝΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
93 ΑΝΑΓΚΗΝ ΑΠΟΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑΝ (ΕΠ’ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΙΑ...) <Η ΚΑΙ> ΚΑΤΑ ΤΙΝΑ ΕΠΙΝΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΟΠΟΥΣ ΙΟΝΤΟΣ. ΤΡΟΠΑΣ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΛΟΞΩΣΙΝ ΟΥΡΑΝΟΥ ΟΥΤΩΣ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΚΑΤΗΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΥ, ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΝΤΕΞΩΣΙΝ Η ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΑΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΑΣ ΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΠΡΑΜΕΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ, Η ΚΑΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΔΙΝΗΝ ΚΑΤΕΙΛΗΘΗΝΑΙ ΤΟΙΣ ΑΣΤΡΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ, ΩΣΘ’ ΟΙΟΝ ΤΙΝ’ ΕΛΙΚΑ ΚΙΝΕΙΣΘΑΙ. ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΤΟΙΣ ΣΥΓΓΕΝΗ ΟΥΘΕΝΙ ΤΩΝ ΕΝΑΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ, ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΤΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΟΥΤΩΝ ΔΥΝΗΤΑΙ ΕΠΑΝΑΓΕΙΝ, ΜΗ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑΣ ΑΝΔΡΑΠΟΔΩΔΕΙΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΙΑΣ.
94 ΚΕΝΩΣΙΣ ΤΕ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΔΥΝΑΙΤ’ ΑΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ   ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΕΡΟΣ ΟΜΟΙΩΣ, ΕΤΙ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΙΠΡΟΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΚΑΘ’ ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΜΗ ΤΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΗ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΤΗΓΑΠΗΚΩΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΕΝΩΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΗ, ΟΥ ΤΕΘΕΩΡΗΚΩΣ ΤΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΘΕΩΡΗΣΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΔΥΝΑΤΑ ΘΕΩΡΕΙΝ ΕΠΙΘΥΜΩΝ. ΕΤΙ ΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ <ΜΕΝ> ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ ΕΞ ΕΑΥΤΗΣ ΕΧΕΙΝ ΤΟ ΦΩΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
95 ΔΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΕΞ ΕΑΥΤΩΝ ΕΧΟΝΤΑ, ΠΟΛΛΑ ΔΕ ΑΦ’ ΕΤΕΡΩΝ. ΚΑΙ ΟΥΘΕΝ ΕΜΠΟΔΟΣΤΑΤΕΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΧΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΧΗ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΥΤΟΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΘΕΩΡΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΒΛΕΠΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΑΥΤ’ ΟΓΚΟΙ ΜΑΤΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΠΗ ΑΛΛΟΤΕ ΑΛΛΩΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΤΡΟΠΟΝ. Η ΔΕ ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝ ΑΥΤΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΜΕΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΝ ΜΕΡΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΙΠΡΟΣΘΗΣΙΝ, ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΠΟΤ’ ΑΝ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΩΡΟΙΝΤΟ ΤΟ
96

ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΤΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΙ. ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΓΑΡ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΙΧΝΕΥΣΙΝ ΟΥ ΠΡΟΕΤΕΟΝ. ΗΝ ΓΑΡ ΤΙΣ Η ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΕΝΑΡΓΗΜΑΣΙΝ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΗ ΔΥΝΗΣΕΤΑΙ ΑΤΑΡΑΞΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΛΑΒΕΙΝ.

ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΜΕΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΒΕΣΙΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΗΜΙΝ ΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ, ΚΑΙ ΕΤΙ ΚΑΤ’ ΕΠΙΠΡΟΣΘΗΣΙΝ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ, Η ΓΗΣ Η ΟΥΡΑΝΟΥ Η ΤΙΝΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΥ. ΚΑΙ ΩΔΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΘΕΩΡΗΤΕΟΝ, ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΜΑ ΣΥΓΚΥΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΩΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ. (ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΙΒ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΤΑΥΤΑ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ, ΗΛΙΟΝ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΤΟΥΣΗΣ, ΣΕΛΗΝΗΝ ΔΕ ΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΚΙΑΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ. ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΕΠΙΚΟΥ-
97 -ΡΕΙΟΣ ΕΝ ΤΗ Α ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ). ΕΤΙ ΤΕ ΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΛΑΜΒΑΝΕΣΘΩ, ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΥΤΑ ΜΗΔΑΜΗ ΠΡΟΣΑΓΕΣΘΩ, ΑΛΛ’ ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΘΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΠΑΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΙ. ΩΣ ΕΙ ΤΟΥΤΟ ΜΗ ΠΡΑΧΘΗΣΕΤΑΙ, ΑΠΑΣΑ Η ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΤΑΙΑ ΕΣΤΑΙ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΙΣΙΝ ΗΔΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΨΑΜΕΝΟΙΣ, ΕΙΣ ΔΕ ΤΟ ΜΑΤΑΙΟΝ ΕΚΠΕΣΟΥΣΙ ΤΩ ΚΑΘ’ ΕΝΑ ΤΡΟΠΟΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙΕΣΘΑΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ, ΤΟΥΣ Δ’ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ ΕΚΒΑΛΛΕΙΝ ΕΙΣ ΤΕ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, Α ΔΕΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΑΙ, ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΘΕΩΡΕΙΝ.
98

ΜΗΚΗ ΝΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΤΟΝΤΑ... ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ <ΚΑΙ> (ΥΠΕΡ ΓΗΣ) ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΗΚΗ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΛΟΤΟΝΤΑ ... (ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ ΤΙΝΑΣ ΠΕΡΑΙΟΥΝΤΑ ΤΑΧΙΟΝ), ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΗΜΙΝ ( Η ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟΝ) ΤΙΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ, ΟΙΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΔΕΙ ΛΕΓΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. ΟΙ ΔΕ ΤΟ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΤΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ Η ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΘΕΩΡΗΣΑΙ ΔΙΑΠΕΠΤΩΚΑΣΙΝ.

ΕΠΙΣΗΜΑΣΙΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΥΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙΡΩΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΜΦΑΝΕΣΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΖΩΟΙΣ, ΚΑΙ ΠΑΡ’ ΕΤΕΡΟΙΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΑ
99

ΓΑΡ ΤΑΥΤΑ ΟΥΜΑΧΕΤΑΙ ΤΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ. ΕΠΙ ΔΕ ΠΟΙΟΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥΤΟ Η ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΣΥΝΙΔΕΙΝ.

ΝΕΦΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΙΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΕΛΕΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΑΠΟ ΤΕ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΑΙ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΥΚ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ. ΗΔΗ Δ’ ΑΠ’ ΑΥΤΩΝ Η ΜΕΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ, Η ΔΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑΙ
100

ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ, ΕΤΙ ΤΕ (ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΟΡΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ ΤΟΠΩΝ) ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΕΡΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ, ΒΙΑΙΟΤΕΡΑΣ ΕΠΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΝΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΕΠΙΠΕΜΨΕΙΣ.

ΒΡΟΝΤΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΟΙΛΩΜΑΣΙ ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ ΑΝΕΙΛΗΣΙΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΙΣ ΑΓΓΕΙΟΙΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΥΡΟΣ ΠΕΠΝΕΥΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΟΜΒΟΝ ΕΚ ΑΥΤΟΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΡΗΞΕΙΣ ΔΕ ΝΕΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΡΙΨΕΙΣ ΝΕΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΗΞΙΝ ΕΙΛΗΦΟΝΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΛΕΟΝΑΧΩΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΕΚΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝO-
101 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΑΙ Δ’ ΩΣΑΥΤΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΡΙΨΙΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΝ ΝΕΦΩΝ Ο ΠΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΑΣΤΡΑΠΗΝ ΓΕΝΝΑ, ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΚΡΙΠΙΣΜΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α ΤΗΝ ΛΑΜΠΗΔΟΝΑ ΤΑΥΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΙ, ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΚΠΙΑΣΜΟΝ, ΘΛΙΨΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΘ’ ΥΠ’ ΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΘ’ ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΙΚΑΤ’ ΕΜΠΕΡΙΛΗΨΙΝ ΔΕ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΚΑΤΕΣΠΑΡΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΙΤΑ ΣΥΝΕΛΑΥΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΕΦΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ, Η ΚΑΤΑ ΔΙΗΘΗΣΙΝ <ΔΙΑ> ΤΩΝ  ΝΕΦΩΝ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (Η ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΝΕΦΗ ΣΥΝΕΙΛΕΧΘΑΙ ΚΑΙ ΤΑΣ ΒΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΣΘΑΙ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΤΟΥ ΚΙΝΗΣΙΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΥΡΩΣΙΝ ΤΗΝ ΓΙΝΟΜΕΝΗΝ ΔΙΑ ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΑΝ ΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΦΟΔΡΑΝ
Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια