ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ - ΑΙΣΩΠΙΚΑ


 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ

1.1 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ ΦΙΛΙΑΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΠΕΙΣΑΜΕΝΟΙ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΑΥΤΩΝ ΟΙΚΕΙΝ ΔΙΕΓΝΩΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΦΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟ.
ΚΑΙ ΔΗ Ο ΜΕΝ ΑΝΑΒΑΣ ΕΠΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΗΚΕΣ ΔΕΝΔΡΟΝ ΕΝΕΟΤΤΟΠΟΙΗΣΑΤΟ, Η ΔΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΘΑΜΝΟΝ ΕΤΕΚΕΝ. ΕΞΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙ ΝΟΜΗΝ Ο ΑΕΤΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΜΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΠΑΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΝΕΟΤΤΩΝ ΚΑΤΕΘΟΙΝΗΣΑΤΟ. Η ΔΕ ΑΛΩΠΗΞ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΣΑ ΩΣ ΕΓΝΩ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ, ΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΤΩΝ ΝΕΟΤΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΕΛΥΠΗΘΗ, ΟΣΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ: ΧΕΡΣΑΙΑ ΓΑΡ ΟΥΣΑ ΠΕΤΕΙΝΟΝ ΔΙΩΚΕΙΝ ΗΔΥΝΑΤΕΙ. ΔΙΟΠΕΡ ΠΟΡΡΩΘΕΝ ΣΤΑΣΑ, Ο ΜΟΝΟΝ ΤΟΙΣ ΑΣΘΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΙΣ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ, ΤΩ ΕΧΘΡΩ ΚΑΤΗΡΑΤΟ. ΣΥΝΕΒΗ ΔΕ ΑΥΤΩ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑΝ ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΔΙΚΗΝ ΥΠΟΣΧΕΙΝ. ΘΥΟΝΤΩΝ ΓΑΡ ΤΙΝΩΝ ΑΙΓΑ ΕΠ' ΑΓΡΟΥ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ ΣΠΛΑΓΧΝΟΝ ΕΜΠΥΡΟΝ ΑΝΗΝΕΓΚΕΝ: ΟΥ ΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΑΛΙΑΝ ΣΦΟΔΡΟΣ ΕΜΠΕΣΩΝ ΑΝΕΜΟΣ ΕΚ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΡΦΟΥΣ ΛΑΜΠΡΑΝ ΦΛΟΓΑ ΑΝΗΨΕ. ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΦΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΝΕΟΤΤΟΙ -ΚΑΙ ΓΑΡ ΗΣΑΝ ΕΤΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΟΙ ΠΤΗΝΟΙ -ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΤΕΠΕΣΟΝ. ΚΑΙ Η ΑΛΩΠΗΞ ΠΡΟΣΔΡΑΜΟΥΣΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ.
Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ. ΟΤΙ ΟΙ ΦΙΛΙΑΝ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΥΝΤΕΣ, ΚΑΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΗΔΙΚΗΜΕΝ ΩΝ ΕΚΦΥΓΩΣΙ ΚΟΛΑΣΙΝ, ΑΛΛ' ΟΥΝ ΓΕ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΟΥ ΔΙΑΚΡΟΥΣΟΝΤΑΙ.
1.2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ ΦΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΑΥΤΩΝ ΟΙΚΕΙΝ ΔΙΕΓΝΩΣΑΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΦΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΥΤΩ ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ. ΚΑΙ ΔΗ Ο ΜΕΝ ΑΝΑΒΑΣ ΕΠΙ ΜΗΚΙΣΤΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΕΝΕΟΤΤΟΠΟΙΗΣΕΝ, Η ΔΕ ΕΙΣΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΤΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΘΑΜΝΟΝ ΕΤΕΚΕΝ. ΜΙΑ ΟΥΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΕΛΘΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΩΠΕΚΟΣ ΕΠΙ ΝΟΜΗΝ Ο ΑΕΤΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΜΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΡΠΑΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΑΥΤΟΥ ΝΕΟΤΤΩΝ ΕΘΟΙΝΗΣΑΤΟ. Η ΔΕ ΑΛΩΠΗΞ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΣΑ ΩΣ ΕΓΝΩ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ, ΟΥ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΩΝ ΝΕΟΤΤΩΝ ΕΛΥΠΗΘΗ, ΟΣΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ: ΧΕΡΣΑΙΑ ΓΑΡ ΟΥΣΑ ΠΕΤΕΙΝΟΝ ΔΙΩΚΕΙΝ ΟΥΚ ΗΔΥΝΑΤΟ. ΔΙΟΠΕΡ ΠΟΡΡΩΘΕΝ ΣΤΑΣΑ, Ο ΤΟΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΣΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓΟΝ, ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΚΑΤΗΡΑΤΟ. ΣΥΝΕΒΗ ΟΥΝ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΟΛΛΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΕΧΘΡΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΧΗΚΕΝΑΙ. ΘΥΟΝΤΩΝ ΔΕ ΤΙΝΩΝ ΑΙΓΑ ΕΠ' ΑΓΡΩ Ο ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΙ ΤΗΣ ΑΙΓΟΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΥΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΑΛΙΑΝ ΑΝΗΓΑΓΕΝ. ΚΑΤΑΦΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΝΕΟΤΤΟΙ - ΚΑΙ ΓΑΡ ΗΣΑΝ ΕΤΙ ΠΤΗΝΟΙ ΑΤΕΛΕΙΣ - ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΤΕΠΕΣΟΝ. Η ΔΕ ΑΛΩΠΗΞ ΠΡΟΣΔΡΑΜΟΥΣΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ. Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΦΙΛΙΑΝ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΥΝΤΕΣ, ΚΑΝ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΗΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΕΚΦΥΓΩΣΙ ΚΟΛΑΣΙΝ ΔΙ' ΑΣΘΑΝΕΙΑΝ, ΑΛΛ' ΟΥΝ ΓΕ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΟΥ ΔΙΑΚΡΟΥΣΟΝΤΑΙ.
1.3 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ ΦΙΛΙΩΘΕΝΤΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΕΙΝ ΕΓΝΩΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ. Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΦ' ΥΨΗΛΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΑΝ ΕΠΗΞΑΤΟ, Η Δ' ΑΛΩΠΗΞ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΓΓΙΣΤΑ ΘΑΜΝΟΙΣ ΕΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΑΤΟ. ΕΠΙ ΝΟΜΗΝ ΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΑΛΩΠΕΚΟΣ ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΗΣ Ο ΑΕΤΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑΥΤΗΣ ΑΝΑΡΠΑΣΑΣ ΑΜΑ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΝΕΟΤΤΟΙΣ ΕΘΟΙΝΗΣΑΤΟ. Η Δ' ΑΛΩΠΗΞ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΜΑΘΟΥΣΑ ΟΥ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΝΙΑΘΗ ΘΑΝΑΤΩ ΟΣΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΑΠΟΡΩ: ΧΕΡΣΑΙΑ ΓΑΡ ΟΥΣΑ ΠΤΗΝΟΝ ΔΙΩΚΕΙΝ ΟΥΧ ΟΙΑ ΤΕ ΗΝ. ΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΡΩΘΕΝ ΣΤΑΣΑ, ΤΟΥΘ' Ο ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΥΠΟΡΟΝ, ΤΩ ΕΧΘΡΩ ΚΑΤΗΡΑΤΟ. ΟΥ ΠΟΛΛΩ Δ' ΥΣΤΕΡΟΝ ΑΙΓΑ ΤΙΝΩΝ ΕΠ' ΑΓΡΟΥ ΘΥΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΕΜΠΥΡΟΙΣ ΑΝΘΡΑΞΙΝ ΗΡΠΑΣΕ ΚΑΠΙ ΤΗΝ ΝΕΟΤΤΙΑΝ ΗΓΑΓΕΝ. ΑΝΕΜΟΥ ΔΕ ΣΦΟΔΡΟΥ ΠΝΕΥΣΑΤΟΣ ΤΗΝΙΚΑΥΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΟΘΕΙΣΗΣ ΟΙ ΑΕΤΙΔΕΙΣ ΑΠΤΗΝΕΣ ΕΤΙ ΤΥΓΧΑΝΟΝΤΕΣ ΟΠΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΓΗΝ ΚΑΤΕΠΕΣΟΝ. Η Δ' ΑΛΩΠΗΞ ΕΠΙΔΡΑΜΟΥΣΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΠΑΝΤΑΣ ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ. Ο ΜΥΘΟΣ ΔΗΛΟΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΦΙΛΙΑΝ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΥΝΤΕΣ, ΚΑΝ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΗΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΦΥΓΩΣΙ ΤΙΜΩΡΙΑΝ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΓΕ ΘΕΙΑΝ ΔΙΚΗΝ ΟΥ ΔΙΑΚΡΟΥΣΟΝΤΑΙ.

 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΗΝ

2.1 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΡΝΑ ΗΡΠΑΣΕ: ΚΟΛΟΙΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΝ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΖΗΛΟΝ [ΤΟΥΤΟΝ] ΜΙΜΗΣΑΣΘΑΙ ΗΘΕΛΕ. ΚΑΙ ΔΗ ΚΑΘΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΟΥ ΡΟΙΖΟΥ ΕΠΙ ΚΡΙΟΝ ΗΝΕΧΘΗ. ΕΜΠΑΡΕΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΤΟΙΣ ΜΑΛΛΟΙΣ ΕΞΑΡΘΗΝΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΕΠΤΕΡΥΣΣΕΤΟ, ΕΩΣ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΙΣΘΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΔΡΑΜΩΝ ΣΥΝΕΛΑΒΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΨΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΟΞΥΠΤΕΡΑ, ΩΣ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΤΕΛΑΒΕ, ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΣΙΝ ΕΚΟΜΙΣΕ. ΤΩΝ ΔΕ ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΙ ΕΙΗ ΤΟ ΟΡΝΕΟΝ, ΕΦΗ: "ΩΣ ΜΕΝ ΕΓΩ ΣΑΦΩΣ ΟΙΔΑ, ΚΟΛΟΙΟΣ, ΩΣ ΔΕ ΑΥΤΟΣ ΒΟΥΛΕΤΑΙ, ΑΕΤΟΣ." 
ΟΥΤΩΣ Η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΜΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΩ ΜΗΔΕΝ ΑΝΥΕΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑΙΣ ΠΡΟΣΚΤΑΤΑΙ ΓΕΛΩΤΑ.
2.2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΗΡΠΑΣΕΝ ΑΡΝΑ. ΚΟΛΟΙΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΝ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ, ΔΙΑ ΖΗΛΟΝ ΜΙΜΗΣΑΜΕΝΟΣ, ΚΑΘΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΡΟΙΖΟΥ ΕΠΙ ΚΡΙΟΝ ΗΝΕΧΘΗ.
ΕΜΠΑΡΕΝΤΩΝ Δ' ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΜΑΛΛΟΙΣ ΕΞΑΡΘΗΝΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΕΠΤΕΡΥΣΣΕΤΟ. ΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΔΡΑΜΩΝ ΑΝΕΛΑΒΕΤΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΨΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΟΞΥΠΤΕΡΑ, ΩΣ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΤΕΛΑΒΕ, ΤΟΙΣ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΙΣΙΝ ΕΚΟΜΙΣΕΝ. ΤΩΝ ΔΕ ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΙ ΕΙΗ ΤΟ ΟΡΝΕΟΝ, ΕΦΗ: "ΩΣ ΜΕΝ ΕΓΩ ΣΑΦΩΣ ΟΙΔΑ, ΚΟΛΟΙΟΣ, ΩΣ ΔΕ ΑΥΤΟΣ ΒΟΥΛΕΤΑΙ, ΑΕΤΟΣ."
Ο ΜΥΘΟΣ <ΔΗΛΟΙ ΤΗΝ> ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΜΙΛΛΑΝ ΠΡΟΣ ΤΩ ΜΗΔΕΝ ΑΝΥΕΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑΙΣ ΠΡΟΣΚΤΑΣΘΑΙ ΓΕΛΩΤΑ.

ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΣ

Επιστροφή στα περιεχόμενα