ΤΕΛΕΣΤΗΣ


'Ασκληπιός

ή Φρύγα καλλιπνόων αυλών ιερών βασιλήα, 
Λυδόν ός άρμοσε πρώτος 
Δωρίδος αντίπαλον μούσας †νομοαίολον ορφναι† 
πνεύματος εύπτερον αύραν αμφιπλέκων καλάμοις. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα