ΛΙΚΥΜΝΙΟΣ


λιπαρόμματε μάτερ υψίστα θρόνων 
σεμνών 'Απόλλωνος βασίλεια ποθεινά 
πραΰγελως `Υγίεια 
μυρίαις παγαίς δακρύων αχέων τε βρύει, 
'Αχέρων άχεα πορθμεύει βροτοίσιν. 
''Υπνος δέ χαίρων 
ομμάτων αυγαίς, αναπεπταμένοις 
όσσοις εκοίμιζεν κόρον.

Επιστροφή στα περιεχόμενα