ΛΑΣΟΣ


''Υμνος εις Δήμητρα τήν εν `Ερμιόνηι

Δάματρα μέλπω Κόραν τε Κλυμένοι' άλοχον 
μελιβόαν ύμνον αναγνέων 
Αιολίδ' άμ βαρύβρομον αρμονίαν. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα