ΚΑΣΤΟΡΙΩΝ


ΕΙΣ ΠΑΝΑ

σέ τόν βολαίς νιφοκτύποις δυσχείμερον 
ναίονθ' έδραν, θηρονόμε Πάν, χθόν' 'Αρκάδων, 
κλήσω γραφή τήδ' εν σοφή πάγκλειτ' έπη 
συνθείς, άναξ, δύσγνωστα μή σοφώ κλύειν, 
μωσοπόλε θήρ, κηρόχυτον ός μείλιγμ' ιείς.

Επιστροφή στα περιεχόμενα