ΑΡΙΦΡΩΝ


ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

`Υγίεια βροτοίσι πρεσβίστα μακάρων, μετά σεύ 
ναίοιμι τό λειπόμενον βιοτάς, σύ δέ μοι πρόφρων ξυνείης: 
ει γάρ τις ή πλούτου χάρις ή τεκέων 
ή τάς ισοδαίμονος ανθρώποις βασιληίδος αρχάς ή πόθων 
ούς κρυφίοις 'Αφροδίτας έρκεσιν θηρεύομεν, 
ή εί τις άλλα θεόθεν ανθρώποισι τέρψις ή πόνων 
αμπνοά πέφανται, 
μετά σείο, μάκαιρ' `Υγίεια, 
τέθαλε καί λάμπει Χαρίτων οάροις: 
σέθεν δέ χωρίς ούτις ευδαίμων έφυ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα